ספר פרק פסוק
בראשיתבְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ:
וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ וְחֹשֶׁךְ עַל פְּנֵי תְהוֹם וְרוּחַ אֱלֹהִים מְרַחֶפֶת עַל פְּנֵי הַמָּיִם:

   
בראשית פרק א פסוק א
Skip Navigation Links.
Collapse בְּרֵאשִׁית בְּרֵאשִׁית
Expand מדוע לא התחילה התורה במצוות, אלא בסיפורי הבריאה והאבות? דיון בדברי רש"י.מדוע לא התחילה התורה במצוות, אלא בסיפורי הבריאה והאבות? דיון בדברי רש"י.
Expand מדרש חז"ל על ייחודם של העניינים הנקראים "ראשית"? דיון בדבריהםמדרש חז"ל על ייחודם של העניינים הנקראים "ראשית"? דיון בדבריהם
Expand מדוע לא כתוב "בתחילה" או "בראשונה"? הסבר לצורת הסמיכות של "בראשית"מדוע לא כתוב "בתחילה" או "בראשונה"? הסבר לצורת הסמיכות של "בראשית"
Expand מדוע אין לפרש שהתורה באה לפרש את סדרי הבריאה? מהם סדרי הבריאה? מדוע אין לפרש שהתורה באה לפרש את סדרי הבריאה? מהם סדרי הבריאה?
Expand מדוע ה' כתב את סדרי הבריאה בסדר זה, ולא כסדרה?מדוע ה' כתב את סדרי הבריאה בסדר זה, ולא כסדרה?
Expand דרשות על מילת "בראשית" ועל הקשר בין מילה זו לבין המשך הפסוקדרשות על מילת "בראשית" ועל הקשר בין מילה זו לבין המשך הפסוק
Expand מה רמוז באות בי"ת בה פתחה התורה?מה רמוז באות בי"ת בה פתחה התורה?
Expand מדוע התורה פותחת באות בי"ת ומסיימת באות למ"ד? ביאור.מדוע התורה פותחת באות בי"ת ומסיימת באות למ"ד? ביאור.
Expand ביאור על דרשת חז"ל בעניין האותיות שבאו לפני הקב"הביאור על דרשת חז"ל בעניין האותיות שבאו לפני הקב"ה
Expand לְמה מרמזות אותיות התיבה "בראשית"? לְמה היא ראשי תיבות ולְמה סופי תיבות?לְמה מרמזות אותיות התיבה "בראשית"? לְמה היא ראשי תיבות ולְמה סופי תיבות?
Expand מהם הפסוקים הפותחים במילה "בראשית"? מהם המקומות בהם יש צמדי מלים כמו בפסוק זה?מהם הפסוקים הפותחים במילה "בראשית"? מהם המקומות בהם יש צמדי מלים כמו בפסוק זה?
Expand מה יש ללמוד ממספר התיבות, האותיות, ואותיות א' שבפסוק זה? מה יש ללמוד ממספר התיבות, האותיות, ואותיות א' שבפסוק זה?
Expand היכן רמוזים עניינים נוספים שנבראו, כגון עולמות אבי"ע, גיהנום וג"ע?היכן רמוזים עניינים נוספים שנבראו, כגון עולמות אבי"ע, גיהנום וג"ע?
Expand מדוע לא הוזכר שמו של אלוקים בתחילתה של התורה?מדוע לא הוזכר שמו של אלוקים בתחילתה של התורה?
Collapse בָּרָא בָּרָא
Expand פירושפירוש
Expand האם השורש "ברא" מתייחס גם לבריאה שטרם הושלמה?האם השורש "ברא" מתייחס גם לבריאה שטרם הושלמה?
Collapse אֱלֹהִים אֱלֹהִים
Expand מהי משמעותו של שם אלוקים? מדוע הוזכר שם זה, ולא שם הוי"ה?מהי משמעותו של שם אלוקים? מדוע הוזכר שם זה, ולא שם הוי"ה?
Expand מדוע שם "אלוקים" כתוב בלשון רבים? ביאור לשימוש בשם זה לענייני חול.מדוע שם "אלוקים" כתוב בלשון רבים? ביאור לשימוש בשם זה לענייני חול.
Expand מדוע הוזכר כאן שם זה ובהמשך "ה' אלוקים"? (איך ייתכן לפרש כתובים אחרת מחז"ל?) (מהן הבחינות השונות של רחמים?)מדוע הוזכר כאן שם זה ובהמשך "ה' אלוקים"? (איך ייתכן לפרש כתובים אחרת מחז"ל?) (מהן הבחינות השונות של רחמים?)
Collapse אֵת הַשָּׁמַיִם אֵת הַשָּׁמַיִם
Expand מה המילה "את" באה ללמד?מה המילה "את" באה ללמד?
Expand מדוע נכתבה כאן ה"א הידיעה?מדוע נכתבה כאן ה"א הידיעה?
Expand מהיכן נובעת מילה זו? מדוע היא כתובה בלשון רבים?מהיכן נובעת מילה זו? מדוע היא כתובה בלשון רבים?
Expand אם מילה זו מורכבת מ"אש" ו"מים", הרי אלו נבראו קודם, ויש מקום לפושעים לומר שלא אלוקים בראם?אם מילה זו מורכבת מ"אש" ו"מים", הרי אלו נבראו קודם, ויש מקום לפושעים לומר שלא אלוקים בראם?
Expand יצירת השמים בשם אלוקים מראה על עשיית דין לדרי עליון – איך ועל מה הוא דן אותם?יצירת השמים בשם אלוקים מראה על עשיית דין לדרי עליון – איך ועל מה הוא דן אותם?
Collapse וְאֵת הָאָרֶץ:וְאֵת הָאָרֶץ:
Expand מה המילה "את" באה ללמד?מה המילה "את" באה ללמד?
Expand מה כלול בבריאת הארץ?מה כלול בבריאת הארץ?
Expand מהו עניינה של בריאת הארץ? עיון מהותה של הבריאה, בתפקידם של שמים וארץמהו עניינה של בריאת הארץ? עיון מהותה של הבריאה, בתפקידם של שמים וארץ
Expand מדוע היה צורך לפרט את השמים – הרי הם כלולים ב- "הארץ"?מדוע היה צורך לפרט את השמים – הרי הם כלולים ב- "הארץ"?
Expand מדוע שמים וארץ נכתבו בסדר זה, ומדוע בפרק ב' פסוק ד' הסדר הוא הפוך?מדוע שמים וארץ נכתבו בסדר זה, ומדוע בפרק ב' פסוק ד' הסדר הוא הפוך?
Expand מדוע לא הוזכרה בריאת האש כלל?מדוע לא הוזכרה בריאת האש כלל?
Expand איך תכלית הבריאה – האדם – נרמז דווקא מבריאת שמים וארץ?איך תכלית הבריאה – האדם – נרמז דווקא מבריאת שמים וארץ?
Expand מה היתה מטרת בריאת הארץ? מי חביבה – השמים או הארץ?מה היתה מטרת בריאת הארץ? מי חביבה – השמים או הארץ?
Expand בין הבריאה לבין הבדלה על הכוס במוצאי שבתבין הבריאה לבין הבדלה על הכוס במוצאי שבת
צור קשר|אודות האתר